Upravljački uređaj za regulaciju snage vibratora koji se koristi za

doziranje smjese

 

 

Upravljački uređaj za upravljanje linijom transporta i pripreme krumpira u procesu proizvodnje čipsa

 

Upravljački uređaj za doziranje smjese u procesu proizvodnje flipsa