Upravljački uređaj za upravljanje linijom transporta i pripreme krumpira

u procesu proizvodnje čipsa

Cijena: po dogovoru

Shema:   Guljenje krumpira.pdf

  1. -Mikroprocesor ATMEGA 16L

  2. -Program pisan u BascomAVR

Automatizacija linije Transporta i guljenja krumpira

Opis ulaza i izlaza:

Izlazi su releji koji po aktivaciji zatvaraju strujni krug i pali se crvena LED dioda.

Ulazi su 12-24V DC , ako ima napon na ulazu pali se zelena LED dioda.

                        Izlaz1 – Motor transportera krumpira (do vage)

                        Izlaz2 – Hidraulika pražnjenja vage

                        Izlaz3 – Hidraulika pražnjenja gulilice 

 

 

                        Ulaz1 – Mikroprekidač vage (+24V – vaga puna)

                        Ulaz2 – Mikroprekidač napunjenosti sjeckalice (+24V –sjeckalica puna)

                        220V ULAZ – priključiti napajanje 220V AC

 

 

Opis programiranja vremena.

Pritiskom na tipku «SNIMI,ULAZ» na LCD displeju se ispiše «VRIJEME GULJENJA», a na LED displeju vrijeme u sekundama. Sada tipkama  «POVEĆAJ» i  «UMANJI»  povećavamo i umanjujemo vrijeme guljenja krumpira na željenu vrijednost. Nakon toga ponovnim pritiskom na tipku «SNIMI,ULAZ»  LCD displeju se ispisuje «VRIJEME KIPANJA VAGE» namiještamo na isti način. Zatim ponovnim pritiskom na «SNIMI,ULAZ» na LCD-u se ispisuje «VRIJEME KIPANJA GULILICE» koje podešavamo na isti način. Pritiskom na tipku «DALJE,IZLAZ» izlazimo iz menija podešavanja vremena.

Ako ne pritisnemo ni jednu tipku 60 sekundi automatski izlazimo iz menija podešavanja vremena.

Ako želimo zaustaviti transporter krumpira treba istovremeno pritisnuti tipke «POVEĆAJ» i  «UMANJI» , na LCD displeju se ispiše «STOP TRANSPORTERA» . Za nastavak rada ponovno pritisnuti istovremeno tipke «POVEĆAJ» i  «UMANJI» .