Programator AT89C2051  (10,20,40 - 51) mikroprocesora


Kabl za priključivanje na paraleni port i univerzalni ispravljač nešaljem , pa si morate sami nabaviti.
Priključiti kablom na paralelni port , priključiti istosmjerno napajanje 12-18V , crvena lampica svijetli.
Umetnuti AT89C2051 u podnožje , paziti na smjer , zarez na čipu i podnožju moraju biti u istom smjeru.
Procesor nije potrebno pritisnuti do kraja , dovoljno ga je samo nježno umetnuti (samo malo pritisnuti ) , tako ga možete vaditi prstima, inače obavezno malim odvijačem!!!
Samo napajanje bi trebalo isključiti kod umetanja i vadenja čipa , mada sam ja to radio sa uključenim napajanjem i nije bilo nikakvih problema.
Sam čip možete programirati direktno iz Bascoma ili sa Winatprog , ako radite sa asemblerom treba programirati bin file , a ne hex.
To je to , sretno!

 

mailto:rtv.vizler@hi.htnet.hr

DL2MT programator

EZ V3.1 serijski port programator

 

PGM89 V3.1

Programira 89S8252,89C55WD,89C2051,89C4051,89C51-55 , 89S51-53,AT89C51-RC,D87C51 itd..