• My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
 • My Gallery: Image
Thumbnail panels:
Now Loading

-Modul se jednostavno spaja na napajanje 9-12VDC,te na mrežu mrežnim kablom kao i kompjuter.

-Komunikacija sa drugim uređajima je serijska baud rate 19200

-Uređaj ima svoju internu IP adresu npr. 192.168.1.10 , za pristup unutar vaše mreže,a ako se želi pristupiti od bilo gdje sa interneta potrebno je otvoriti account na dyndns.com (dinamička adresa) i podesiti vaš router-modem da javlja promjenu vaše IP adrese dyndns servisu.

-Moguće je spojiti više uređaja na server modul, npr. regulator centralnog grijanja, elektronika solarnog grijanja, otvaranje vrata garaže itd...Svaki uređaj ima svoju adresu.

Upiti na mail: freedigit@yahoo.com

 

ENC28J60, M32, micro Web server modul sa serijskom komunikacijom