<%@ Language=JavaScript %> Upute Programiranja i korištenja T

Ispis sms poruka poslanih na mobitel na TV prijemniku!!

 

UputeVideoSMS.DOC

 

 

 

 

mailto:rtv.vizler@hi.htnet.hr