Stubišni automat rasvjete

 

-Napajanje 220VAC

-Max 8 katova

-1. kat 15 sec gori svjetno , svaki sljedeći kat  + 15 sec

-Svakim sljedećim pritiskom na taster dodajemo 15 sekundi

-Između svakog tastera ide otpornik 100E

-Mogućnost smještanja automata u prizemlje ili potkrovlje (odabir moda)

-Elektronika rješena sa ADC0804 , te AT89C2051 .

-Na 4 LED diode binarni prikaz pritisnutog tastera