REKLAMNI  LED  DISPLAY

-Matrica 8x6 dioda 5mm čini jedan znak, driver je napravljen sa AT89C2051, do svakog karaktera se podaci šalju serijski, podatke šalje AT89S8252 koji radi na 22MHZ i brzinom 38KB/s šalje podatke.Svaki karater ima svoju adresu i podaci se šalju preko jedne žice. Text se može vrlo brzo pomicati sa desna na lijevo (text putuje).

-Imamo display od 8 znakova, imamo naša slova velika i mala ŠČĆŽ ...

-Unos texta putem standardne PC tastature,unos max 1600 znakova (prvobitno sam mislio da se šalju poruke putem SMS-a , pa u memoriju stane 10 poruka po 160 znakova.

-Putem naredbi koje se ubacuju u text moguće je mijenjati brzinu kretanja texta, zaustaviti text,blinkati text itd..(imamo ugrađen mali inerpreter naredbi).

Ovdje možete skinuti šemu!!!  LEDCPU.pdf           LEDdriver.pdf

Na zahtjev možete dobiti PCB , te hex fajlove za čipove, a moguće je i naručiti gotove pločice!!