Programator koji programira sve tipove kartica (Piceve i Atmele)

mailto:rtv.vizler@hi.htnet.hr

 

UPUTE PROGRAMIRANJA GW KARTICE

UPUTE PROGRAMIRANJA PICCARD2 I FUN KARTICA

 

Programator koji netreba napajanje, programira piceve, ne programira Atmele.

Znači programira GW i Piccard2 od nule (i pic i eeprom) , a Fun kartice nadopunjava u picbineditu.

Ima podnožja za Pic16F84, te eeprom 24C04 - 24C256.