Info Sat - prikaz vremena i temperature

Info sat  kratke upute

Pritiskom na X  prikazuje samo temperaturu ili samo vrijeme, namjestimo da je na displeju samo vrijeme ,  zatim pritisnemo  "O” i ulazimo u meni namjestanja  minuta , sati, godina, koji je dan (1-7)  , sa tipkama gore dolje povećavamo ili smanjujemo ... sa tipkom "O" prelazimo sa minuta na sate itd, a sa "X" izlazimo .
Kada se na displeju prikazuje samo vrijeme pritiskom na tipku gore ili dolje ulazimo u mod kao da si upalio uredaj, izmjenjuju se datum, vrijeme, temperatura , poruka…

Paziti da voda ne ulazi u kutiju , a da ipak ima neko hlađenje (provjetravanje) da ne bi došlo do pregrijavanja.

Samo treba na plavu klemicu priključiti 220V I to je to…