Električni pastir za čuvanje vaših domaćih životinja

 

  • My Gallery: Image
  • My Gallery: Image
  • My Gallery: Image
  • My Gallery: Image
  • My Gallery: Image
  • My Gallery: Image
Thumbnail panels:
Now Loading

        

Upiti na mail: freedigit@yahoo.com             

 

Kratke upute

 

 

Pastir ima 3 moda rada:

Mod 1:  Potenciometar u krajnjem lijevom položaju.Pastir udara slabije svake sekunde, ali kada životinja dodirne ogradu onda udari jednom jako.Ako se radi preko akumulatora znatno se produžuje rad do pražnjenja akumulatora.

 

Mod 2:  Potenciometar u krajnjem desnom položaju.Pastir udara slabije svake dvije sekunde, ali kada životinja dodirne ogradu onda udari jednom jako.Ako se radi preko akumulatora još više  se produžuje rad do pražnjenja akumulatora.

Preporučujem jedan od ova dva moda rada.

Ako pastir radi odvijač sa kojim zakrećete potenciometar treba biti izoliran, jer je moguć blagi strujni udar!

 

Mod 3: Potenciometar zakrećemo u desno (povećavamo snagu, a smanjuje se frekvencija udara).Udari su onakvi kakve ih namjestimo, ali pastir troši više struje.

 

Uzemljenje: Pažnja minus napajanje se nesmije uzemljiti!!

U zemlju zabiti 3 metalne pocinčane cijevi dužine 1.5-2m  jedna od druge udaljene 3 metra.Sve tri cijevi kratko spojiti žicom.Luster klemu «uzemljenje»  spojiti sa uzemljenim cijevima.(Ovo bi bilo uzemljenje po propisu, probajte za početak sa cijevi pola metra..)

 

Pastir će raditi i sa slabijim uzemljenjem, ali na manje daljine i slabije.

U principu što je bolje uzemljenje pastir bolje radi, teoretski sa idealnim uzemljenjem radio bi isto na početku i na kraju ograde mada ona bila dugačka i 50 kilometara.

 

Za suhi teren (ima slabiju vodljivost) obavezno na ogradu voditi i jednu žicu koja je spojena na uzemljenje pastira, tako se mogu postići velike udaljenosti ograde.

 

Jako su bitni izolatori ograde, žica koja je pod visokim naponom mora biti dobro izolirana od zemlje inače pastir neće dobro raditi!

 

Kada se dotakne žica ograde  doći će do blagog strujnog udara (ja sam probao dotaknuti rukom i udar se osjeti u čitavoj ruci do ramena).

 

Naravno nije preporučljivo hvatati se za ogradu.

To je to , sretno.

Žica za pastir : Tel.: 01/230-29-79,

Žica, izolatori za pastir: mob: 099/351-5874, tel: 034/201-932

 

Preporučujem ovaj način izvođenja ograde, kada životinja dodirne dvije žice «napon» i «uzemljenje» jači je strujni udar nego samo preko uzemljenja i napona.

 

 

 Za zaštitu od divljih svinja preporučamo električnu ogradu visine 55-75 cm, s tri
vodiča (reda žice), razmak između stupova 3-4m

 

 

Tel:098/206-816