All Pic Programator

 

            Cijena - po dogovoru

"AllPic programator" 
za microchip mikrokontrolere u 8,18,28 i 40-pinskom pakovanju 
uključujući i eeprome serije 24cXX.
Različitost u odnosu na već postojeće programatore je u tome sto
"AllPic prog" ima predviđenu podršku za programiranje nove serije
mikrokontrolera sa ugrađenim internim oscilatorom (12f6XX ,16F62X,...)
Kod starih modela programatora (Pony, Jdm,...) javlja se problem ako je
potrebno reprogramirati pic koji je predhodno programiran sa uključenim
"int/rc" i uključenim internim mclr. U tom slučaju pony programator ne
može ni da obriše pic jer nije ispoštivana procedura preporučena od
strane microchipa koja se odnosi na to da se vdd +5v napon smije pojaviti 
tek nakon uspostave mclr +13v programskog napona. Jedino sa ovakvim 
sistemom je moguće da pic uđe u programski mod i da se ponovno 
reprogramira. Sve navedene osobine poseduje AllPic. Međutim stari modeli 
piceva koji nemaju int.oscilator zahtjevaju obrnut proces od gore navedenog 
tj. prvo vdd pa tek zatim mclr napon i za takve pic kontrolere je ubačena
podrška u vidu đampera JP1 kojim se bira mod rada "vdd mode select" 

**Led1** pokazuje prisutan napon napajanja za programator i on treba da bude
u opsegu 14-16v.

**Led2** pokazuje prisutan Vdd +5v napon na čipu koji
se programira. 

**JP1** Ukoliko je JP1 spojen vdd +5v napon će biti stalno
prisutan što će se i vidjeti upaljenom led2. Ovaj mod je za sve microchipove
mikrokontrolere koji nemaju interni oscilator (16F84, 16F87x,) kao i eeprome.

Za sve nove mcu potrebno je skinuti JP1 i u tom modu vdd +5v se pojavljuje 
tek po uspostavi 13v programskog napona na početku programiranja. 
(16F627,16F628,12F629,12F675...)

**JP2** Služi za izabir write protect moda za eeprome 24cXX 

**con1** externi priključak za in-circuit programiranje

Programator nije predviđen za 16c5x seriju i još neke specifične 
microchipove mcu.