SMS marketing

Ciljano slanje reklamnih SMS poruka vašim budućim ili postojećim klijentima.

Primjer 1: Želite poslati sms poruku svim frizerskim salonima u Hrvatskoj kojih ima oko 300 (koji imaju mobitel), inače ih ima oko 1000.

Samo zatražite i poruke će biti poslane.

Primjer 2:Želite poslati reklamnu sms poruku svim obrtnicima u Osječko-Baranjskoj županiji kojih ima oko 400 sa mobitelom.

Cijena po jednom ciljanom slanju je 50kn (do 1000 poruka) , svaka poruka do 160 znakova (bez naših slova)

Ako poruka ima i naša slova onda se obično računa kao dvije ili više poruka.