Vizler-Elektronika

Automatika školskog zvona V2.2 LCD